ALFFI

Kirjanpito yritys Virosta, jolta puuttui logo ja kotisivut.

Toteutettiin hanke samoilla ohjelmistoilla, mitä suomessa käytetään. Tässä auttoi meidän tiimin monikieli osaaminen. 

Asiakkaan toiveena oli jotain tyylikästä ja erilaista.